Information

Discover the Hauli Huvila camp

Enjoy beautiful campgrounds and facilities by the Kings River.

Hauli Huvila is a private camp that is open to anyone who is Finnish, married to a Finn, or comes with a Finnish friend. Located on the Kings River in the beautiful San Joaquin Valley in the city of Reedley, California. Conveniently located in central California, Hauli Huvila makes for a great destination for Northern and Southern California residents along with anyone looking to enjoy a fun-filled Finnish summer getaway weekend. This page will provide you with a camp overview, additional in-depth information of the property and all the features.

Hauli Huvila Community Guidelines

Mr. Hauli left behind a letter of guidance and general rules for those who look over and care for the property. We do our best to honor the wishes of the late Mr. Hauli.

 • Finnish

  TERVETULOA!
  Tahan yhteiseen lomailu ja Kulttuuri kotimme

  Mr. Hauli, lahjoittaessaen taman maapalan, toivoi tasta tulevan pysyvan muistomerkin, ei vain Mr. Haulille, mutta Suomalaista alkuperaa omaaville nuorille, seka heidan sukulaisilleen, yksityisina ja perheina. Tamanlisaksi heidan mukana saapuville kutsuvieraille.

  Tama paikka on rakennettu ja yllapidetaan yksityisilla seka joukkolahjoituksilla lansirannikon suomalaista alkuperaan omaavien jarjestyneitten tyolaisten toimesta ja paa asiallisesti VAPAALLA TYOLLA.

  Luonnollisesti suurin ja tarkein osa tuosta vapaasta tyosta jaa Reedleyn Tyomuurahaisille, mutta ei sovi myoskaan vaheksya sita uhrautuvaisuutta mita on tullut San Franciscon Lahtipiirin pojilta ja tytoilta yhteisten juhlien seka isompien rhennustouhujen yhteydessa. Luonnellisesti Los Angeles, kuten monet toisistakin ovat tehneet voitavansa matkojen pituudesta huolimatta.

  Yllasanotun perusteella toivomme etta jokainen kohdaltaan noudattaa allaolevia yhteisesti laadittuja turvallisuus ja siisteys ohjeita.

  1. Joen kaytto uintiin taytyy tapahtua asianomaisen omalla vastuulla.
  2. Lasten leikkiessa jokiranasa, niiden peraankatsojana tulee olla edesvastuullinen henkilo.
  3. Yleisen siisteyden turvaamiseksi kayttakaa sitavarten varattuja valineita roskapapereille, sailykekannuille, pulloille ja ruanjatteille.
  4. Autoilijoita pyydamme noudattamaan heita varten lasadittuja ohjeita.
  5. Valtettava tarpeetonta melua ja kova aanista ratioeden seka autojen torvien kayttoa, siienluettuna sopimaton kielenkaytto varsinkin lasten kuullen.
  6. Haalista ei pida vieda ulos tuolia ja kalustoa silla ne ie ole semmoista kaytoa varten tehty.

  Huomatkaa! Taloudenhoitaja toimii virallisesti valitun Toimeenpanevan komitean ja sen jasenista valitun paikallisen komitean johdolla. Valitukset ja asialliset esitykset mahdollisten puutteellisuuksien korjaamiseksi tehtava osotteella: Mieluumim Kiryeelisesti.

  Hauli Huvila Komitea
  17878 E. Manning Ave.
  Reedley

 • English

  WELCOME!
  To our mutual vacation and cultural home

  Mr. Hauli, with his donation of this land, wanted this to become a permanent memorial, not only to Mr. Hauli, but to the youth of Finnish origin, as well as their relatives, as individuals and families. In addition to invited guests coming with them.

  This place has been built and maintained with private and group donations, by workers belonging to Finnish organizations on the west coast and mostly by VOLUNTEER LABOR.

  Naturally, the largest and most important part of that volunteer work is left to the worker ants of Reedley, but the generosity of the San Francisco Bay area boys and girls in the context of mutual events and bigger construction projects should not be overlooked. Naturally, Los Angeles, like many others have done what they can despite the distance.

  According to the above, we hope that everyone adheres to the following jointly established safety and cleanliness instructions.

  1. Swimming in the river must take place at one’s own risk.
  2. Children playing by the river must be supervised by a responsible person.
  3. To ensure general cleanliness dispose of waste paper, cans, bottles and food scraps in the appropriate containers.
  4. We ask motorists to comply with the rules established for them.
  5. Avoid unnecessary noise and loud radios and car horns, including inappropriate language, especially when children are present.
  6. Chairs and equipment should not be taken outside from the meeting hall as they are not intended for such use.

  Notice! The caretaker operates under the authority of the Executive Committee and the local committee chosen by them. Complaints and appropriate suggestions to fix any deficiencies should be made to the following address: Preferably in writing.

  Hauli Huvila Committee
  17878 E. Manning Ave.
  Reedley